Müügiga puutume kokku igapäevaselt – kas tehes seda teadlikult või teadmatult, (meile müüakse midagi või näeme müüki kõrvalt).

Müük on ostja ja müüja vaheline suhtlus, mis mõjutab isiku (või rühma) ostuotsust. Suhtluse müüjapoolne eesmärk on toote esitlemine ja selle mahamüümine.  Me kõik müüme midagi (tööjõudu, tooteid, teenuseid, ideid, oskusi, kultuuri, heaolu).
Müügitöös on olulisel kohal müüjad, keda koolitatakse inimestega käituma ja suhtlema vastavalt, et klienti tehingu sooritamise asemel minema ei peletataks. Siinkohal on inimesi, kellele ei meeldi võõrastega suhtlemine ning müük on nende jaoks pingeline ja aeganõudev protsess. Siis tuleksimegi appi meie. Aitame teil turundada ja reklaamida toodet, et see jõuaks klientideni, kes seda vajavad. Lisaks valmistada ette erinevad lepingud, et müügiprotsess oleks läbinähtav, korrektne ja meeldiv. Vajadusel tagame ka müüja konfidentsiaalsuse.

TM.Seller - on bränd, mis aitab klientidel võimalikult kiirelt ja efektiivselt müüa toodet, teenust või infot. 

 

Usalda - Anna meile toode, teenus või info - Teeme oleneva, et leida õige KLIENT!


Küta oü(14040902)

Kontakt: +372 51 78 962

Email: info@tmseller.com

FB: TM.Seller