Koostöös Savarmu Puit OÜ'ga


Saada meile müüdava objekti info:


Informatsiooniks

Kasvava metsa ost - Raieõiguse müügi puhul on tegemist kasvava metsa müügiga, mille tulemusel metsamaa jääb omanikule alles. Metsa hektari hinda mõjutab sellisel juhul kinnistu ligipääs ja asukoht. Kui need tegurid on sobivad, suudab metsamaa kanda aastaringselt rasket metsatehnikat Metsa hektari hind sõltub raieõiguse müügi puhul veel kasvavatest puuliikidest, puu küpsusest ja metsamaa tervislikust seisundist (haigused või kahjustused).

NB! Raieõiguse müügi puhul tuleb tehingusummast 20% tasuda riigile tulumaksu.


Kinnistute ost - Kinnistu müügi korral tuleks omanikul teada, kuidas on kinnistu omandatud (ost, pärandus, kinkeleping või mõni muu varinat). Pärandusega saadud kinnistute korral pole riigi ees tulumaksu kohustust, muudel juhtudel on tulumaksu kohustus. Metsa-, põllu- või rohumaa ostu puhul ei ole meie jaoks takistuseks hüpoteek ega looduskaitselised piirangud. Samuti võivad kinnistul peal olla hooned või hoopis osa kinnistust põllumaa. Kui aga on soov müüa kinnistust ainult konkreetne osa, siis ostame osa kinnistut ja oleme valmis võtma mõõdistustööd ja –kulud enda kanda.


Kaasomandi ost - Kaasomand tähendab seda, et üks kinnisvara kuulub mitmele isikule mõtteliste osadena (½, ¼ jne). Kaasomandi osa suurus näitab omaniku osa suurust tervikus.  Kaasomandis olevas elamus ei kuulu omanikule konkreetne korter või ruum. Talle kuulub abstraktne murdosa kogu kinnistust ja seal olevast hoonest ning taimestikust. Seda mõttelist osa saab ta müüa, kinkida, vahetada ja pantida ilma teiste kaasomanike nõusolekuta. Müümise korral väljapoole senist omanike ringi on teistel kaasomanikel pärast müügitehingu sõlmimist ostueesõigus. See annab võimaluse välistada uute omanike lisandumist. Ostueesõigust saab teostada kahe kuu jooksul pärast teist kaasomanikku notariaalse müügilepingu sõlmimisest teavitamisest.


Hüpoteegiga kinnistute ost - Osta saab kinnisasja, mis on koormatud hüpoteegiga.  Selleks peab müüja oma hüpoteegipidajaga (tõenäoliselt siis oma laenuhalduriga pangast) ühendust võtma ning talle oma müügisoovist rääkima. Pank arvutab välja, milline on müüja laenujääk tehingu tegemise päeva seisuga. Panga esindaja osaleb samuti müügilepingu sõlmimisel, osa müügihinnast läheb siis mitte müüjale endale vaid pangale tema laenujäägi kustutamiseks ning pank kas annab nõusoleku hüpoteegi kustutamiseks või loovutab selle sinu pangale.


*Tehinguni viiva info eest vaevatasu vähemalt!

 

 KOTO KINNIVARA JA SAVARMU PUIT